| |

محصولات این دسته بندی
بال ولو استنلس استیل
21.000.000 تومان78.000.000 تومان

بال ولو استنلس استیل دنده ای كلاس 800

بال ولو استنلس استیل ساكت ولد
21.000.000 تومان78.000.000 تومان

بال ولو استنلس استیل ساكت ولد كلاس 800

بال ولو 300
33.000.000 تومان630.000.000 تومان

بال ولو استنلس استیل316 کلاس300 فلنجدار

بال ولو ۱۵۰
13.500.000 تومان1.470.000.000 تومان

بال ولو استینلس استیل 316 کلاس 150 فلنجدار

بال ولو فولادی
9.800.000 تومان613.200.000 تومان

بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار

بال ولو فولادی
9.600.000 تومان33.600.000 تومان

بال ولو فولادی کلاس 800 کربن استیل

توضیحات این دسته بندی

شبکه های اجتماعی