|

محصولات این دسته بندی
استاد بولت استینلس استیل
210.000 تومان90.500.000 تومان

استاد بولت استینلس استیل STUD BOLT S.S

استاد بولت دو مهره
79.000 تومان36.000.000 تومان

استاد بولت با دو مهره STUD BOLT A193 B7 A194 2H

بال ولو استنلس استیل
21.000.000 تومان78.000.000 تومان

بال ولو استنلس استیل دنده ای كلاس 800

بال ولو استنلس استیل ساكت ولد
21.000.000 تومان78.000.000 تومان

بال ولو استنلس استیل ساكت ولد كلاس 800

بال ولو فولادی
9.600.000 تومان33.600.000 تومان

بال ولو فولادی کلاس 800 کربن استیل

پیچ و مهره استیل
31.000 تومان7.740.000 تومان

پیچ و مهره استنلس استیل 304 A2-70

زانو ۹۰ ساکت ولد فولادی کلاس ۳۰۰۰
653.000 تومان32.800.000 تومان

زانو 90 ساکت ولد کلاس 3000 ELBOW 90 SW A105 3000#

سه راهی الوی استیل
4.317.500 تومان29.150.000 تومان

سه راه الوی استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F11

شیر توپی فولادی
2.520.000 تومان33.600.000 تومان

شیر توپی فولادی کلاس 800 کربن استیل ساکت

شیر خودکار فولادی دنده ای
5.880.000 تومان25.200.000 تومان

شیر خودکار فولادی کلاس 800 دنده ای

توضیحات این دسته بندی

شبکه های اجتماعی